Meta Historie van Sinterklaas

Historie Sinterklaas

De geschiedenis van Sinterklaas en van het Sinterklaasfeest gaat ver terug in de tijd. Van 280 na Christus tot 342 na Christus leefde hij in Myra. Destijds behoorde dit tot Griekenland en tegenwoordig tot Turkije. De legende gaat erover dat de bisschop een aantal wonderen heeft verricht, waarbij hij opkwam voor de arme medemens.

Historie Sinterklaas5 december

Bisschop Sint Nicolaas overleed op 06 december 342. Na zijn dood werd hij door zijn volk heilig verklaard. Dit zorgde ervoor dat men hem, zoals hij alle heiligen, herdacht op de dag voor de sterfdag. Dit is het alom bekende 5 december. In 550 werd al een kerk naar Sint Nicolaas vernoemd in Constantinopel, het huidige Istanbul.

Het graf van Sinterklaas

Hoewel Sinterklaas is begraven in Myra, zijn de beenderen van de bisschop verplaatst naar het Italiaanse Bari. Dit was het gevolg van de dreiging dat Myra in handen van Turkse moslims zou komen. Christelijke Europeanen (uit Bari) wilden dit voorkomen en hebben in Myra het graf opengebroken en de beenderen naar hun stad gebracht. In Bari is de bisschop opnieuw begraven en werd er een kathedraal gebouwd over de restanten van de bisschop. De restanten van de bisschop zijn vervolgens niet meer verplaatst. In Myra is het nog altijd mogelijk om het graf van Sint Nicolaas te bezoeken. De stenen rondom het graf zijn bewaard en intact gebleven.

De gedachte dat Sinterklaas uit Spanje komt, is mogelijk het gevolg dat Bari tot bijna het einde van de achttiende eeuw in Spaanse handen was.

De geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet

De huidige tradities die we vieren bij het Sinterklaasfeest zijn de laatste jaren voer voor enorme discussies in ons land rondom de figuur Zwarte Piet.

Over het ontstaan van Zwarte Piet doen meerdere verhalen de ronde. Volgens het eerste verhaal is Zwarte Piet afkomstig uit de tijd van bisschop Sint Nicolaas. De Bisschop zou de Moorse slaaf Piter aangekocht hebben. Piter zou bij Sint Nicolaas in vrijheid hebben verder geleefd, waarbij hij de bisschop heeft gediend tijdens zijn leven.

Andere bronnen zeggen dat Zwarte Piet pas sinds 1848 deel uitmaakt van het Sinterklaasfeest. Zwarte Piet werd bedacht om als hulpje van Sinterklaas te fungeren. In de loop van de tijd kwamen er steeds meer Pieten bij. De kinderen waren eerst bang voor Zwarte Piet, maar tegenwoordig is Piet een echte kindervriend. De huidige discussie over Zwarte Piet is gebaseerd op de kleur van de Piet, waarbij er een link wordt gelegd met racisme. Deze hele discussie drijft af van de essentie van Sinterklaas en voor de kinderen, voor wie het feest is bedoeld, is de kleur van Piet helemaal geen issue.